ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ