ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017)

 ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017), Kiryu City Performing Arts Center, Kiryu City, Japan May 10-12, 2017

เพิ่มเติม ได้ที่ http://www.e-jikei.org/Conf/ICTSS2017/
หากอาจารย์ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย หรือส่งบทความเพื่อพิจารณาที่ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ