คำสั่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

 คำสั่งนายกรัฐมนตรี  มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องแนะนำ