ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและส่งบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเอง

 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและส่งบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องแนะนำ