ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง งดการจัดประเพณีลอยกระทง "ราชภัฏลอยการทง" ประจำปี 2559

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง งดการจัดประเพณีลอยกระทง ราชภัฏลอยการทง ประจำปี 2559


เรื่องแนะนำ