ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีการจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง"

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีการจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง"

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

เรื่องแนะนำ