ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ดัชนีราคาผู้บริโภค

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ดัชนีราคาผู้บริโภค

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่องแนะนำ