2563-054 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ กลุ่มทอผ้า ทอเสื่อ บ้านเขาพริกไทย จำนวน 3 รายการ

 2563-054 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ กลุ่มทอผ้า ทอเสื่อ บ้านเขาพริกไทย จำนวน 3 รายการ


เรื่องแนะนำ