การแสดง รำวงกำแพงเพชร


 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จำนวนเข้าชม 352 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องแนะนำ