บัณฑิตดีเด่น นาย ธาดา พรมทับ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ 2559

 บัณฑิตดีเด่น นาย ธาดา พรมทับ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ 2559
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1AcvMLwZZpU

จำนวนเข้าชม 887 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

เรื่องแนะนำ