ภาพยนตร์ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเทียวของประเทศไทย




ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเทียวของประเทศไทย เรื่องเส้นทางรักภาค2
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนเข้าชม 460 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เรื่องแนะนำ