วันวาร ... ที่พากเพียร วันเกษียณ ... ที่ภาคภูมิ | คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.กพ
วันวาร ... ที่พากเพียร วันเกษียณ ... ที่ภาคภูมิ
วีดิโอประวัติผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2559

จำนวนเข้าชม 663 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่องแนะนำ