คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Walk Rally พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Walk Rally พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 563 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

เรื่องแนะนำ