ศูนย์ภาษา มรภ.กพ. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมสอบ TOEIC ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft TEAM)

ศูนย์ภาษา มรภ.กพ. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมสอบ TOEIC ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft TEAM)

 

 ศูนย์ภาษา มรภ.กพ. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมสอบ TOEIC ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft TEAM)
สำหรับอาจารย์และบุคลากร
คำชี้แจง
1.อาจารย์และบุคลากรที่เคยใช้สิทธิ์สอบ TOEIC มาแล้ว เกิน 3 ปี สามารถใช้สิทธิ์สอบได้
2.ในกรณีมีผู้สมัครสอบ TOEIC ไม่ถึง 30 คน ทางศูนย์ภาษา ไม่สามารถจัดการสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้

 ลงทะเบียน  ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 น. > อบรม ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2563 เวลา 17.00 น.-19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.1571

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ