กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2559

กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2559

 

 กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2559

จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ