ขอประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือก และส่งผลงานของเด็ก เยาวชน และผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเข้ารับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

 ขอประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือก และส่งผลงานของเด็ก เยาวชน และผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเข้ารับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ


เรื่องแนะนำ