ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร

 ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร

ประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องแนะนำ