การจัดประกวดลูกหลานพระยาลิไทย และหนุ่มสาวชากังราว สาวเมืองกำแพง เนื่องในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 2563

 การจัดประกวดลูกหลานพระยาลิไทย และหนุ่มสาวชากังราว สาวเมืองกำแพง เนื่องในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 2563


เรื่องแนะนำ