ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากำลังคนและเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากำลังคนและเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ


เรื่องแนะนำ