ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบบรรณาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบบรรณาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2


เรื่องแนะนำ