ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจโลจิสติกส์ สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ

 ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจโลจิสติกส์ สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ


เรื่องแนะนำ