ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ

 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

เรื่องแนะนำ