ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท

 ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท

ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่องแนะนำ