ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนหรือนักศึกษา

 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนหรือนักศึกษา
รายละเอียดตามประกาศ และแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนทุนดังแนบ
โดยคณะฯ ขอรับเอกสารฯ เพื่อนพิจารนาก่อนจัดส่งสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562


เรื่องแนะนำ