อบรม "การเขียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน"

 อบรม "การเขียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน"


เรื่องแนะนำ