ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งบทความในกาาประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและระบบควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 6

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งบทความในกาาประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและระบบควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 6


เรื่องแนะนำ