ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า"

 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า"


เรื่องแนะนำ