ประชาสัมพันธ์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (รายละเอียดดังแนบ) หากนักวิจัยสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นายกฤณะ จันทร ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

เรื่องแนะนำ