การประกวดแข่งขันทางดาราศาสตร์

 การประกวดแข่งขันทางดาราศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เรื่องแนะนำ