ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ขยายผลเรื่อง การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และคนไทย ในอนาคต

 ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ขยายผลเรื่อง การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และคนไทย ในอนาคต


เรื่องแนะนำ