เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SRO Practitioner Workshop (สำหรับผู้บริหาร)

 เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SRO Practitioner Workshop (สำหรับผู้บริหาร)


เรื่องแนะนำ