ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair use)

ประมิน

>> คลิกเพื่อประเมิน <<

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เรื่องแนะนำ