ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง

ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เรื่องแนะนำ