ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย


เรื่องแนะนำ