ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรณะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกไทย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรณะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกไทย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

เรื่องแนะนำ