ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมจิตตปัญญากับความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ

 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 18 เมษายน 2562 มหาวิทยานเรศวร จะมาอบรมจิตตปัญญากับความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

เรื่องแนะนำ