ขอเชิญบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง หลักสูตรกับการบูณณาการการเรียนรู้กับการทำงานและสหกิจศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่องแนะนำ