ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง"

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง"

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่องแนะนำ