ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ด เกม และคลาสเกม "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น"

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ด เกม และคลาสเกม "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น"

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องแนะนำ