ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ และการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ และการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องแนะนำ