ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

เรื่องแนะนำ