ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ. ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561


เรื่องแนะนำ