กาส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้าน

 กาส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้าน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

เรื่องแนะนำ