ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

เรื่องแนะนำ