ประกาศแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 ประกาศแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1

ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

เรื่องแนะนำ