ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ Unmammed Aerial Vehicle UAV ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ Unmammed Aerial Vehicle UAV ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

เรื่องแนะนำ