ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ