การทำผลการเรียนและกำหนดส่งผลการเรียน-สำหรับการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 
การทำผลการเรียนและกำหนดส่งผลการเรียน-สำหรับการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ


เรื่องแนะนำ