ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาความรู้ความสามารถ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาความรู้ความสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ