โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย เพื่อเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้ก้าวเข้ามาแสดงศักภาพในการรังสรรค์ผลงาน

โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย เพื่อเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้ก้าวเข้ามาแสดงศักภาพในการรังสรรค์ผลงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ